23 июл 2019

Ногайлар!!!!туьйиншикти койынъыз,дуасларда тойдай этип аткарманъыз

Джамиля Ярболдиева (Джамалова)
1:23
6 КОММЕНТАРИЕВ
насият аджибатырова (абдулжалие
насият аджибатырова (абдулжалие
Райхан куватым ясын хайырлы болсын ,омырынъ узак болсын ,денъ савлык сага йерайман.Лучше поздно чем никогда.
Зейнулла Аракчиев
Зейнулла Аракчиев
Бек аруьв, соьз йок. Ол адатлар дурыс болады!!!
Нуратдин Шерманов
Нуратдин Шерманов
Ногайлардын тили дым жакын екен бизлерге .
П Р
П Р
Аще моллаларга шомылдырган уьщин да каша да берилмейме? Олар кесип айтадыша неши маьнет Бермеге керегин ?оьликтеде пайланады?ол аьдетлер де тайса, моллалар келмей койсаша?
Барият Кунтувганова
Барият Кунтувганова
Туьйиншик аьдет бизим ата-бабалардан калган аьдет.
-Жанна- -Рамазанова (Салыбаева)-
-Жанна- -Рамазанова (Салыбаева)-
Энъ баслап, моллаларга акша берилегенин койдырмага керек, моллалар оьзиннен басламага керек , о заман аьдемлер оларды тынълап баслар эм сыйлар!
Раскадровка
Ногайлар!!!!туьйиншикти койынъыз,дуасларда тойдай этип аткарманъыз
Видео: Ногайлар!!!!туьйиншикти койынъыз,дуасларда тойдай этип аткарманъыз
Видео: Ногайлар!!!!туьйиншикти койынъыз,дуасларда тойдай этип аткарманъыз
Видео: Ногайлар!!!!туьйиншикти койынъыз,дуасларда тойдай этип аткарманъыз
Видео: Ногайлар!!!!туьйиншикти койынъыз,дуасларда тойдай этип аткарманъыз
Видео: Ногайлар!!!!туьйиншикти койынъыз,дуасларда тойдай этип аткарманъыз
Видео: Ногайлар!!!!туьйиншикти койынъыз,дуасларда тойдай этип аткарманъыз
Видео: Ногайлар!!!!туьйиншикти койынъыз,дуасларда тойдай этип аткарманъыз
Видео: Ногайлар!!!!туьйиншикти койынъыз,дуасларда тойдай этип аткарманъыз
Видео: Ногайлар!!!!туьйиншикти койынъыз,дуасларда тойдай этип аткарманъыз
Видео: Ногайлар!!!!туьйиншикти койынъыз,дуасларда тойдай этип аткарманъыз